کلینیک فیزیوتراپی آرتان

خانه عقد قرارداد با شرکت ها

عقد قرارداد با شرکت ها

انجام خدمات فیزیوتراپی بیمه شده گان طرف قرارداد با کلینیک فیزیوتراپی آرتان

با عقد قرارداد کلینیک فیزیوتراپی آرتان ، این بیمه شدگان محترم می توانند از خدمات تخصصی این مرکز به آسانی بهره مند گردند؛ این خدمات شامل موارد ذیل می باشد :

  1. الکتروتراپی
  2. لیزرپرتوانر
  3. کم توان
  4. شاک ویو
  5. تکار
  6. مگنت
  7. درمان دستی و تمرین درمانی

 

با ما تماس بگیرید